Pressekonferanse: Oslo 13.mai ang. Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP) – Helseblogg.com

Pressekonferanse: Oslo 13.mai ang. Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP)

Ny rapport om utbredelse og kostnader knyttet til Norges største helseproblem

Sted: Norsk Revmatikerforbund, Professor Dahlsgate 32, Oslo

Tid: Mandag, 13. mai 2013, kl.14.00-15.00.

Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP) er den sykdomsgruppen som er mest til hinder for god folkehelse i den vestlige verden. Norge ligger helt på verdenstoppen med hensyn til forekomst av kroniske muskel- og skjelettplager.

En ny rapport, som publiseres av Foreningen Muskel- og Skjelett Tiåret i Norge (MST), mandag 13. mai 2013, dokumenterer at MUSSP er den sykdomsgruppe i Norge som plager flest og koster mest.  MUSSP er største enkeltårsak til sykemeldinger og uføretrygd, der over 40 % av alle sykmeldte og 30 % av alle uføretrygdede i Norge har diagnoser knyttet til MUSSP.

Den nye rapporten har kartlagt både forekomst og kostnader knyttet til de ulike typene muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager i Norge, og er den grundigste rapporten som noensinne er utarbeidet innen temaet. Rapporten dokumenterer at utgiftene knyttet til MUSSP de siste 10 år har fordoblet seg i forhold til tidligere beregninger og medfører enorme utgifter både for helsevesenet og for arbeidslivet. En stadig eldre befolkning, og økende inaktivitet blant unge vil høyst sannsynlig medføre at problemet vil fortsette å øke også i årene fremover.

Til tross for at MUSSP er landets klart største og dyreste helseproblem, er sykdomsgruppen nesten ikke nevnt i nye offentlige utredninger og plandokumenter, som Nasjonal helseplan, Samhandlingsreformen eller Sykefraværsprogrammet. Hverken helsemyndighetene eller de sentrale arbeidslivaktørene har noen spesifikk handlingsplan for å møte de store utfordringene som er knyttet til muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager i Norge.

Pressekonferansen:

Rapporten ”Et muskel- og skjelettregnskap. Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet” legges frem under en åpen pressekonferanse der både forskerne i skrivegruppen, og rapportens bestiller (MST) vil være representert, i tillegg til representanter for flere sentrale pasientorganisasjoner.

Kontaktperson: MST-sekretær Hans Otto Engvold. Mob. 971 400 82. E-post: hot@formi.no

 

Om rapporten:

Rapporten har kartlagt følgende norske forhold:

–       Utbredelsen av nakkeplager, Whiplash, ryggplager, bekkenleddsplager, revmatiske sykdommer, benskjørhet, samt skader i muskel-skjelettsystemet.

–       Beregning av samfunnsøkonomiske kostnader (mht. både helsetjenesten og sykefravær i arbeidslivet).

–       Andel av helseforskningsmidlene som allokeres til sykdomsfeltet.  

 

Dette er den grundigste rapporten som noensinne er utarbeidet innen temaet. Rapporten er medfinansiert av Helsedirektoratet, og dokumenterer bl.a. foruroligende og sterkt økende kostnader knyttet til Norges allerede største og dyreste, men lavt prioriterte sykdomsgruppe.

 

Share Button


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


Translate »
error: Content is protected !! COPYRIGHT