Kraniosakral behandling mot Alzheimers? – Helseblogg.com

Kraniosakral behandling mot Alzheimers?

Denne artikkelen på massagemag var veldig informerende om hva som skjer under Alzheimers sykdom.

https://www.massagemag.com/could-craniosacral-therapy-help-treat-dementia-alzheimers-disease-124040/

Den runder av med å konkludere med at undersøkelsen viste tegn til forbedring etter behandling hos alle pasientene.

Oversatt til norsk fra konklusjonen

I løpet av en periode på seks uker ble pasienter som lider av moderat til alvorlig Alzheimers sykdom og bosatt på sykehjem administrert Still Point-teknikken i en varighet på 5-10 minutter hver dag til samme tid på dagen. Evalueringen fokuserte på endringer i atferd, agitasjon, hukommelse og erkjennelse. Data ble samlet inn både før og under så vel som etter behandlingen. Resultatene viste klinisk og statistisk signifikante endringer i alle ovennevnte kategorier.

Forbedringene som ble observert hos pasientene fortsatte etter avsluttet studie og ble bekreftet av omsorgspersoner, inkludert familiemedlemmer og pleiepersonell. Noen klienter begynte å kjenne igjen sine pårørende og omsorgspersoner, og i noen tilfeller ble forbedrede taleevner og økt uavhengighet i dagliglivets aktiviteter observert.”

Dette er stort.

Viktig å få flere kraniosakral terapeuter dere! Det burde vært en offentlig godkjent behandlingsform i Norge. Den gjør underverker.


Translate »
error: Content is protected !! COPYRIGHT